COVID 19 SÜRECİNDE EĞİTİMDE DİJİTAL İLETİŞİMİN KULLANILMASI: BOLU ÖRNEKLEMİNDE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Dosyalar

COVID 19 SÜRECİNDE EĞİTİMDE DİJİTAL İLETİŞİMİN KULLANILMASI: BOLU ÖRNEKLEMİNDE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Bu araştırmada Bolu’da eğitim ve öğretim faaliyetinde görev yapmakta olan ilköğretim okullarındaki öğretmenlerin COVİD 19 sürecindeki eğitim öğretim faaliyetlerine yönelik yaklaşımları ve bu eğitim sürecinde öğretmenlerin karşılaştıkları sorunları belirlemeye yönelik yapılmıştır. COVID 19 pandemisi nedeniyle 16 Mart 2020 tarihinde eğitime ara verilmiş 23 Mart 2020 tarihinden itibaren de eğitime uzaktan olarak devam edilmiştir. Bu doğrultuda araştırma kapsamında nitel araştırma yöntemi uygulanmış olup veriler derinlemesine mülakat yöntemiyle elde edilmiştir. Araştırma örneklemini ilköğretimde görev yapmakta olan 5 öğretmen oluşturmaktadır. Örneklemden elde edilen veriler Voyant Tools programıyla analiz edilmiş olup sonuç bölümünde çeşitli öneriler sunulmuştur.