GANDİ FİLMİNİN LİDERLİK VE GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN ANALİZİ

Dosyalar

GANDİ FİLMİNİN LİDERLİK VE GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN ANALİZİ

Göstergebilim her anımızda, çoğunlukla karşılaştığımız bir olgudur. Semiyotik, işaretler veya işaretler aracılığıyla var olur. Her gösterge (işaret) kendi anlamını alır ve hangi işaretleri açıklamak istediğinizi veya neyi tanımlamak istediğinizi açıklamaya yardımcı olur. Bu sebeple göstergeler, farklı bir şeyi açıklamada yararlı bir rol oynar. Filmlerde de kullanılır. Ekranda görünen her şeyin kadrajı ve birçok şeyin tekrar edilebilirliği, üretilen filmi bir bütün olarak kaçınılmaz olarak bir seyirlik kılmaktadır. Uygarlık tarihi, isimleri asırlardır unutulmayan nice milli direniş önderleri görmüştür. Adı dünyada hemen herkes tarafından bilinen Mahatma Gandhi, emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı direniş denilince zihinlerde beliren öncü direniş önderlerinden biridir. Gandi dünya tarihinde önemli işlere imza atmış bir liderdir. Onu hayatı üzerine hazırlanan filmde de Gandi’nin hayatına yönelik göstergeler bulunmaktadır. Bunların yanı sıra devrin özellikleri de yansıtılmıştır. Bu durum göstermektedir ki filmde hem iletişim unsurları hem de liderlik özellikleri ön plana çıkmaktadır. Gandhi örneğinde lider yapısının hemen hemen tüm kesimlerde olumlu karşılandığı görüldü; Diğer liderlik tipolojisinde bulunan farklı kişilik yapılarından da bu kapsamda bahsedilmektedir.