Hakkında (About)

JOURNAL CMMUluslararası Hakemli ve Uluslararası İndeksli bilimsel bir dergidir, 2022 yılından itibaren yılda en az 3 sayı (Mart, Temmuz ve Kasım) elektronik olarak yayımlanır. JOURNAL CMM’un kapsamı ve amacı: Girişimcilik, strateji, yönetim, örgütsel davranış, ekonomi, güzel sanatlar ve sosyal bilimlerin her alanından disiplinlerarası özgün bilimsel çalışmaların yayımlanmasına katkıda bulunmaktır. Yayın dili, Türkçe & İngilizce'dir.

JOURNAL CMM is an International Refereed and International Indexed scientific journal, published electronically in at least 3 issues a year (March, July, and November) starting in 2022. Scope and purpose of JOURNAL CMM to contribute to the publication of original interdisciplinary scientific studies from all fields of entrepreneurship, strategy, management, organizational behavior, economics, fine arts, and social sciences. The publication language is Turkish & English.