TÜRK SEÇMENLERİNİN GÖZÜNDEN SAMİ SÜLEYMAN GÜNDOĞDU DEMİREL’İN HALK ÜZERİNDE ETKİSİ: KIRK BEŞ YAŞ ÜZERİ SEÇMENLER

Türk Siyasi Tarihinde seçmen her zaman en önemli faktör olmuştur. Çeşitli nedenlerle liderlerin büyük bir bağlılıkla takip etmişlerdir. Her bir liderin farklı özellikleri olduğu göz önüne alındığında; Çoban Sülo ve birçok farklı lakabı olan Süleyman DEMİREL’i seçmenlere sorarak araştırma gereği duyulmuştur. Bu araştırmanın temel amacı; Türkiye demokrasisinin yarım asrına damga vurmuş bir devlet adamı ve siyasetçi olan Süleyman DEMİREL’in liderlik özelliklerini belirlemektir. Bu doğrultuda araştırma sorusu; Süleyman DEMİREL’in söylemlerinin seçmen ve halk üzerinde nasıl bir etki oluşturmuştur” şeklinde belirlenmiştir. Her iktidardan düştükten sonra seçmeni nasıl tekrar kendisine çekmiştir. Araştırma yöntemi itibariyle nitel araştırmadır ve araştırmada nitel araştırma desenlerinden örnek olay deseni tercih edilmiştir. Araştırmanın örneklemi yargısal (amaçsal) örnekleme tekniklerinden olan ölçüt örnekleme tekniğine göre belirlenmiştir. Araştırma verileri seçimlerde oy kullanabilecek yaşta olan on kişilik seçmen grubundan elde edilmiştir. Verilerin toplanmasında literatür taraması yapılmış aynı zamanda yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Toplanan veriler içerik analizine göre analiz edilerek çeşitli yorum ve önerilerde bulunulmuştur. Yapılan analizlere göre Süleyman DEMİREL’in demokratik, hizmetkar, karizmatik ve katılımcı gibi birçok liderlik özelliğine sahip olduğu görüşüne ulaşılmıştır.

Dosyalar

TÜRK SEÇMENLERİNİN GÖZÜNDEN SAMİ SÜLEYMAN GÜNDOĞDU DEMİREL’İN HALK ÜZERİNDE ETKİSİ: KIRK BEŞ YAŞ ÜZERİ SEÇMENLER

Türk Siyasi Tarihinde seçmen her zaman en önemli faktör olmuştur. Çeşitli nedenlerle liderlerin büyük bir bağlılıkla takip etmişlerdir. Her bir liderin farklı özellikleri olduğu göz önüne alındığında; Çoban Sülo ve birçok farklı lakabı olan Süleyman DEMİREL’i seçmenlere sorarak araştırma gereği duyulmuştur. Bu araştırmanın temel amacı; Türkiye demokrasisinin yarım asrına damga vurmuş bir devlet adamı ve siyasetçi olan Süleyman DEMİREL’in liderlik özelliklerini belirlemektir. Bu doğrultuda araştırma sorusu; Süleyman DEMİREL’in söylemlerinin seçmen ve halk üzerinde nasıl bir etki oluşturmuştur” şeklinde belirlenmiştir. Her iktidardan düştükten sonra seçmeni nasıl tekrar kendisine çekmiştir. Araştırma yöntemi itibariyle nitel araştırmadır ve araştırmada nitel araştırma desenlerinden örnek olay deseni tercih edilmiştir. Araştırmanın örneklemi yargısal (amaçsal) örnekleme tekniklerinden olan ölçüt örnekleme tekniğine göre belirlenmiştir. Araştırma verileri seçimlerde oy kullanabilecek yaşta olan on kişilik seçmen grubundan elde edilmiştir. Verilerin toplanmasında literatür taraması yapılmış aynı zamanda yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Toplanan veriler içerik analizine göre analiz edilerek çeşitli yorum ve önerilerde bulunulmuştur. Yapılan analizlere göre Süleyman DEMİREL’in demokratik, hizmetkar, karizmatik ve katılımcı gibi birçok liderlik özelliğine sahip olduğu görüşüne ulaşılmıştır.