Yayın İlkeleri (Principles of Orthography)

 1. International Journal of Communication, Media and Management Research (JOURNAL CMM),her yıl Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda en az 2 kez elektronik olarak yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.
 2. Dergiye iktisat, işletme, kamu yönetimi, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi, hukuk ve siyaset bilimi ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi bulunan bilimsel ve özgün makaleler gönderilebilir.
 3. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 4. Makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış olmalıdır.
 5. Makaleler yazım kurallarımıza uygun bir şekilde hazırlanarak e-dergi sistemine kayıt sekmesinden kayıt olduktan sonra (dergi internet adresi yazılacak) sisteme kaynakçalar dahil eksiksiz olarak yüklenmelidir.
 6. Yazım yanlışlarının çok fazla olması ve bilimsellik şartlarına uyulmaması makalenin geri çevrilmesi için yeterli görülecektir.
 7. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, ilk olarak Yayın Komisyonumuzun ön değerlendirmesinden geçmektedir. Daha sonra içerik ve biçim açısından incelenmek üzere en az iki hakeme gönderilmektedir. Makaleyi değerlendiren hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara ve makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmemektedir (Kör Hakemlik).
 8. Hakemlerden gelen değerlendirme raporları doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, yazardan düzeltme istenmesine ya da makalenin geri çevrilmesine karar verilecektir.
 9. Dergide yayımlanan makalelerdeki görüşler derginin görüşleri değildir. Tüm sorumluluk makalenin yazarına aittir.
 10. Dergide yayımlanan makalelerin her hakkı saklıdır. Derginin ismi olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
 11. Dergide yayımlanan makalelerin yazarlarına nakit olarak telif ücreti ödenmez. 
 12. Yayın ilkelerine uygun olmayan makaleler hakem değerlendirme sürecine alınmayacaktır.