NFT UYGULAMALARININ FİRMALARA REKABET AVANTAJI SAĞLAMASINA İLİŞKİN BİR İRDELEME

Dosyalar

NFT UYGULAMALARININ FİRMALARA REKABET AVANTAJI SAĞLAMASINA İLİŞKİN BİR İRDELEME

NFT (Değiştirilemez Token) pazarı son dönemde süratle gelişmektedir. NFT kavram olarak, blokzincir altyapısına kaydedilmiş olan Ethereum platformuna aittir. Burada yer alan dijital varlıkların, benzersiz kimlikleri vardır. NFT alım satımı, şeffaf bir ticarete uygun imkânı yaratmaktadır. Dijital sanat kavramı kullanıcılar tarafından benimsenirken, yeni bir pazar oluşmaktadır. Günümüzde, NFT satışları milyon dolarlar gibi ciddi rakamlara ulaşmıştır. Gelişen NFT pazarının firmalara sağladığı rekabet avantajları özellikle halkla ilişkiler ve sosyal sorumluluk alanındaki uygulamalarıyla dikkat çekmektedir. Bu bağlamda NFT iş modelleri konusuna da çalışmada yer verilmiştir. NFT, altyapısındaki teknolojiler sebebiyle keşfedilmeyi ve daha çok anlaşılmayı bekleyen bir ekosistemdir. Bu çalışmada, NFT'nin firmalara sağladığı rekabet avantajları tartışılırken, öte yandan NFT SWOT Analizi de gerçekleştirilmiştir. Çalışmada NFT ekosistemi çeşitli sektörlerden başlıca örneklerle gözden geçirilmektedir. Özellikle marka imajı ve marka sadakati açısından, NFT’nin firmalara sağladığı rekabet avantajlarını anlamak ayrı bir önem taşımaktadır. Bu çalışmada ele alınan “NFT kapsamında SWOT Analizi” konusuna literatürde rastlanmamasının da çalışmamızın özgün boyutunu oluşturduğu kanısındayız.